Contact

Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, 

Corp H, Str. Universităţii 13, 

720229 Suceava, România 

E-mail cercetare.feaa@usm.ro